top of page
 • Writer's pictureDideli maži ekranai

Kviečiame dalyvauti 8-ojo projekto sezono atrankoje!

Atnaujinta: 2023-11-20


Projekto akimirka | Dainiaus Putino nuotr.

Medijų edukacijos ir tyrimų centras „Meno avilysdrauge su Britų taryba kviečia bendrojo ugdymo mokyklas, suaugusiųjų ir jaunimo, profesinio rengimo centrus, veikiančius regionuose, pasižyminčiuose tautine įvairove, dalyvauti medijų raštingumo projekto „Dideli maži ekranai“ (2023-2024) atrankoje!


APIE PROJEKTĄ

„Dideli maži ekranai“ – nuo 2016 m. vykdomas medijų raštingumo projektas, kuriuo siekiama ugdyti Lietuvos jaunimo ir jaunimo ugdytojų medijų raštingumo gebėjimus, pasitelkiant kūrybines ir analitines medijų raštingumo veiklas. Ypatingas dėmesys kreipiamas ekranų kultūrai, audiovizualinėms medijoms ir jaunam žmogui patraukliems medijų produktams: kinui, reklamai, kompiuteriniams žaidimams, socialiniams tinklams, televizijai, multimedijų žurnalistikai.


VšĮ „Meno avilys“, bendradarbiaujant su Britų taryba. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos „People to People“, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis, todėl dalyvavimas projekte nemokamas.


PROJEKTO VYKDYMO LAIKAS

2023 lapkritis – 2024 birželis


DALYVIAI

 • Ugdymo įstaigos

Projekte siekiama užtikrinti dalyvių įvairovę tautinių bendrijų atžvilgiu, todėl labai laukiame įvairių su jaunimui dirbančių ugdymo įstaigų iš Lietuvos regionų, pasižyminčių tautine įvairove (Klaipėdos, Trakų, Šalčininkų, Vilniaus, Vilniaus r., Visagino, ir kt.), kandidatūrų.

 • Jaunimo ugdytojai (-os)

Projekte laukiami įvairių disciplinų formalaus ir neformalaus švietimo mokytojai (-os), dėstytojai (-os). Patirtis medijų raštingumo srityje nėra būtina. Iš kiekvienos ugdymo įstaigos rekomenduojame dalyvauti 1-4 ugdytojų grupei.

 • Jaunuoliai (-ės)

Projektas orientuotas į 14-25 m. jaunimą. Iš vienos ugdymo įstaigos projekte rekomenduojame dalyvauti ne mažesnei nei 12 ir ne didesnei nei 30 jaunuolių grupei.


PROJEKTO VEIKLOS

 • Mokymai-kūrybiniai seminarai ugdytojams (-oms).

 • Medijų raštingumo pamokos jaunimui.

 • Audiovizualinių medijų industrijos atstov(i)ų paskaitos ugdymo įstaigos bendruomenei.

 • 3 dienų trukmės kūrybinės dirbtuvės jaunimui su audiovizualinių medijų industrijos atstovais (-ėmis).

 • Sukurtų kūrinių pristatymo renginiai vietos bendruomenei.
NUMATOMI REZULTATAI

 • Projekto dalyviai gebės kritiškai vertinti įvairius audiovizualinių medijų produktus iš įvairių perspektyvų, pagrįsdami savo nuomonę svariais argumentais.

 • Jaunimo ugdytojai (-os) gebės į ugdymo turinį integruoti audiovizualinių medijų tekstus, skatindami ugdytinių susidomėjimą mokymusi.

 • Ugdytojai (-os) ir ugdytiniai (-ės) įgis audiovizualinių medijų produktų kūrimo pradmenis ir gebės juos taikyti praktikoje.

 • Tobulės kritinio mąstymo, kūrybingumo, komandinio darbo, komunikacinė kompetencijos.

 • Gerės ugdytojų ir jaunuolių tarpusavio santykiai.

 • Jaunuoliai (-ės) pasimatuos perspektyvias profesijas audiovizualinių medijų industrijoje.

 • Projekto dalyviai (-ės) gebės pasitelkti audiovizualines medijas savo ir kitų bendruomenių telkimui, pažinimui.


ATRANKA

Ugdymo įstaigos, pageidaujančios dalyvauti projekte, turi užpildyti atrankos anketą iki 2023 lapkričio 15 d. imtinai. Apie atrankos rezultatus būsite informuoti iki 2023 lapkričio 20 d. anketoje nurodytu elektroniniu paštu.
DAUGIAU INFORMACIJOS

Dovilė Alėbaitė

El. p. dovile.alebaite@menoavilys.lt

T. +370 618 12 059


Kotryna Kraynaitė

El. p. kotryna.kraynaite@menoavilys.lt

+370 653 66 804

留言


bottom of page