Apie projektą

„Dideli maži ekranai“ – tai penktus metus iš eilės vykstantis medijų edukacijos bei tyrimų centro „Meno avilys“ ir Britų tarybos medijų raštingumo projektas Lietuvos mokykloms bei kitoms, su mokyklinio amžiaus jaunimu dirbančioms, ugdymo įstaigoms. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos „People to People“, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Projektu siekiama ugdyti Lietuvos jaunimo ir jaunimo ugdytojų medijų raštingumo gebėjimus bei atrasti, tyrinėti savo bendruomenę ir puoselėti dialogą su kitomis, pasitelkiant kūrybines ir analitines medijų raštingumo veiklas. Ypatingas dėmesys kreipiamas į audiovizualines medijas ir mokiniams patrauklius medijų produktus (filmus, reklamas, kompiuterinius žaidimus, socialinius tinklus, televizijos laidas ir serialus, multimedijų žurnalistiką).

BritishCouncil_Logo.png
MA_logo_bigimg 2.png
LKT II.png

Projekto tikslai

 

Ugdyti Lietuvos jaunimo ir jaunimo ugdytojų medijų raštingumo gebėjimus;

Ugdyti projekto dalyvių kritinį mąstymą, komunikacinius gebėjimus, bendradarbiavimą, kūrybiškumą;

 Skatinti savo bendruomenės pažinimą ir jos sąmoningumo ugdymą per kūrybines medijų raštingumo veiklas;

• Skatinti projekto projekto patirčių apsikeitimą tarp skirtingų vietos bendruomenių, apjungiant skirtingas tautines bendrijas.​

Projekto veiklos

 

Medijų edukacijos ekspertų iš Lietuvos ir Didžiosios Britanijos mokymai-kūrybiniai seminarai jaunimo ugdytojams;
Mokymo priemonių jaunimo ugdytojams rengimas;
Medijų raštingumo pamokos ugdytiniams;
Medijų industrijos atstovų kūrybinės dirbtuvės ugdytiniams;
Paskaitos-susitikimai su medijų industrijos ekspertais;
Projekto rezultatų sklaidos renginiai vietos bendruomenėms.

Medijų raštingumas

Pasak  UNESCO,  medijų  ir informacinis  raštingumas  yra  kompetencijų visuma,  aprėpianti  tradicines  ir  naująsias medijas  bei  su  jomis  susijusius  gebėjimus  nuo techninių įgūdžių iki vizualinio ir žiniasklaidos raštingumo. Tai įgalina piliečius naudotis medijomis ir kritiškai vertinti jų turinį, ieškant, atsirenkant ir skleidžiant informaciją bei idėjas asmeniniais ar visuomeniniais tikslais.

Metodinėje medžiagoje remiamės vienų iš labiausiai pripažintų Europos medijų raštingumo ekspertų Robert Ferguson, David Buckingham, Cary Bazalgette ir kitų idėjomis.
 

Čia medijų raštingumo sampratą suvokiame kaip asmens gebėjimą būti ir veikti pasaulyje,

samprotaujant apie kitų asmenų sukurtus įvairių medijų tekstus (rašytinius, garso, judančių ir nejudančių vaizdų), kuriant ir dalinantis savaisiais.

 

Siekiame ne užpildyti mokinių medijų raštingumo spragas, o ir kartu su jais tyrinėti mus supančią aplinką ekranuose ir už jų. Tai procesas nesibaigianti kelionė po savo ir kitų pasaulius.

 

Medijų raštingumą yra netgi sudėtinga suvokti tik kaip dar vieną bendrąją kompetenciją, kadangi jis yra neatsiejama komunikavimo, kultūrinio sąmoningumo, kūrybiškumo, socialinės pilietinės ir kt. bendrųjų kompetencijų dalis. 

 

Kodėl medijų edukacija?

Profesorius David Buckingham paskaitoje kalba apie medijų edukacijos raidą, sudedamąsias dalis, tikslus ir mokymo būdus. 2017 m.

Apie mokytojo rolę medijų edukacijoje

Medijų raštingumo specialistai iš Didžiosios Britanijos Michelle Cannon ir John Potter dalinasi mintimis apie medijų raštingumą, šios kompetencijos ugdymą mokykloje ir mokytojo rolę medijų edukacijoje. 2019 m.

Projekto akimirkos

Čia rasite atsisiuntimui paruoštą metodinę medžiagą šešioms medijų formoms ir sritims analizuoti: kinui, reklamai, kompiuteriniams žaidimams, socialiniams tinklams, televizijai ir multimedijų žurnalistikai.

 

Projekto dalyviai

V projekto etapo (2020–2021) dalyviai:

Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras

Klaipėdos „Varpo“ gimnazija

Lietuvių namai

Nemenčinės Gedimino gimnazija

Paberžės „Verdenės“ gimnazija

Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla

Vėliučionių vaikų socializacijos centras

Visagino „Ateities“ gimnazija

Visagino „Verdenės“ gimnazija

Dalies projekto veiklų (2020–2021) dalyviai:

Ignalinos gimnazija

Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija

Kretingos S. Daukanto progimnazija

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija

Visagino „Žiburio“ progimnazija

Ankstesnių etapų dalyviai


I etapo dalyviai (2016–2017)

Pabradės „Ryto“ gimnazija
Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
Vilniaus Lazdynų mokykla
Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija
Paberžės „Verdenės“ gimnazija
Vilniaus „Santaros“ gimnazija
Grigiškių gimnazija
Vilniaus Saulėtekio mokykla-daugiafunkcis centras
Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija

II etapo dalyviai (2017–2018)

Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija
Klaipėdos „Baltijos“ gimnazija
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija
Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija
Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija
Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija
Vilniaus VGTU inžinerijos licėjus
Vilniaus Lietuvių namai
Visagino „Atgimimo“ gimnazija
Visagino „Verdenės“ gimnazija
Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

III etapo visų projekto veiklų dalyviai (2018–2019)

Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija
Klaipėdos „Gabijos“ gimnazija
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija
Vilniaus Aleksandro Puškino mokykla
Vilniaus „Ateities“ mokykla
Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija
Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija
Vilniaus Lietuvių namai
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija
Vilniaus r. Pagirių gimnazija
Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija
Visagino „Žiburio“ progimnazija

III etapo dalies projekto veiklų dalyviai (2018-2019)

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija
Klaipėdos „Baltijos“ gimnazija
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla
Kauno Aleksandro Puškino gimnazija
Vilniaus r. Rukainių gimnazija
Vilniaus Naujininkų mokykla
Vilniaus Naujamiesčio mokykla
Vilniaus Antakalnio progimnazija
Vilniaus „Santaros“ gimnazija/progimnazija
Vilniaus Mykolo Biržiškos progimnazija
Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

IV etapo dalyviai (2019-2020)

Klaipėdos ,,Gabijos" progimnazija

Klaipėdos ,,Verdenės" progimnazija

Klaipėdos ,,Žaliakalnio" gimnazija

Klaipėdos ,,Žemynos" gimnazija

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija

Vėliučionių vaikų socializacijos centras

Vilniaus Aleksandro Puškino mokykla

Vilniaus ,,Ateities" mokykla

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija

Vilniaus ,,Santaros" gimnazija

Vilniaus r. Pagirių gimnazija

Vilniaus r. Rukainių gimnazija

Visagino ,,Draugystės" progimnazija

Visagino ,,Gerosios vilties" progimnazija

Dalyvavo multimedijų žurnalistikos ir autorių teisių pristatymuose su „Nanook“ (2017–2018)

Rukainių gimnazija
Veisiejų Sigito Gedos gimnazija
Kauno Aleksandro Puškino gimnazija
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija
Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla
Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
Radviliškio Lizdeikos gimnazija
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija
Alizavos pagrindinė mokykla
Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazija
Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija
Anykščių Jono Biliūno gimnazija
Panevėžio r. Velžio gimnazija
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla
Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla


Dalyvavo autorių teisių paskaitose su AVAKA (2018)


Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazija
Anykščių Jono Biliūno gimnazija
Kauno Aleksandro Puškino gimnazija
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija
Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazija
Visagino „Atgimimo“ gimnazija
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
Vilniaus „Santaros“ gimnazija
Vilniaus Grigiškių gimnazija

 

DIDELI MAŽI EKRANAI
Projekto koordinatorė
Dovilė Alėbaitė
+37061812059
dovile.alebaite@gmail.com

MENO AVILYS
Goštauto g. 2, Vilnius
+37065291535
info@menoavilys.org
www.menoavilys.lt

  • White Facebook Icon