Apie projektą

Projektas „Dideli maži ekranai“ – tai ketvirtus metus vykdomas Britų tarybos ir medijų edukacijos bei tyrimų centro Meno avilys medijų raštingumo projektas mokykloms. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis.

„Dideli maži ekranai“ finansuojamas Britų tarybos, dalinai – Lietuvos kultūros tarybos lėšomis.

Projektu siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumą. Ypatingas dėmesys kreipiamas į audiovizualines medijas ir mokiniams patrauklius medijų produktus (filmus, reklamas, kompiuterinius žaidimus, socialinius tinklus, televizijos laidas ir serialus, multimedijų žurnalistiką).

british council logo.png
MA_logo_bigimg 2.png
LKT II.png

Projekto tikslai

 

Projekte dalyvaujantiems mokytojams ir mokiniams suteikti žinių apie medijas, ugdyti jų medijų raštingumo gebėjimus;

Ugdyti projekto dalyvių kritinį mąstymą, komunikacinius gebėjimus, bendradarbiavimą, kūrybiškumą;

Priartinti mokymosi procesą prie kasdienės mokinių aplinkos bei pomėgių ir, atvirkščiai išnaudoti mokinių susidomėjimą vizualiąja kultūra, sužadinant jų motyvaciją mokytis.

Projekto veiklos

 

Medijų edukacijos ekspertų iš Lietuvos ir Didžiosios Britanijos mokymai-kūrybiniai seminarai mokytojams;
Mokymo priemonių mokytojams rengimas;
Medijų raštingumo pamokos mokiniams;
Medijų industrijos atstovų kūrybinės dirbtuvės mokiniams;
Paskaitos-susitikimai su medijų industrijos ekspertais;
Medijų festivalio renginiai vietos bendruomenėms.

Medijų raštingumas

Pasak  UNESCO,  medijų  ir informacinis  raštingumas  yra  kompetencijų visuma,  aprėpianti  tradicines  ir  naująsias medijas  bei  su  jomis  susijusius  gebėjimus  nuo techninių įgūdžių iki vizualinio ir žiniasklaidos raštingumo. Tai įgalina piliečius naudotis medijomis ir kritiškai vertinti jų turinį, ieškant, atsirenkant ir skleidžiant informaciją bei idėjas asmeniniais ar visuomeniniais tikslais.

Metodinėje medžiagoje remiamės vienų iš labiausiai pripažintų Europos medijų raštingumo ekspertų Robert Ferguson, David Buckingham, Cary Bazalgette ir kitų idėjomis.
 

Čia medijų raštingumo sampratą suvokiame kaip asmens gebėjimą būti ir veikti pasaulyje,

samprotaujant apie kitų asmenų sukurtus įvairių medijų tekstus (rašytinius, garso, judančių ir nejudančių vaizdų), kuriant ir dalinantis savaisiais.

 

Siekiame ne užpildyti mokinių medijų raštingumo spragas, o ir kartu su jais tyrinėti mus supančią aplinką ekranuose ir už jų. Tai procesas nesibaigianti kelionė po savo ir kitų pasaulius.

 

Medijų raštingumą yra netgi sudėtinga suvokti tik kaip dar vieną bendrąją kompetenciją, kadangi jis yra neatsiejama komunikavimo, kultūrinio sąmoningumo, kūrybiškumo, socialinės pilietinės ir kt. bendrųjų kompetencijų dalis. 

 

Kodėl medijų edukacija?

Profesorius David Buckingham paskaitoje kalba apie medijų edukacijos raidą, sudedamąsias dalis, tikslus ir mokymo būdus. 2017 m.

Apie mokytojo rolę medijų edukacijoje

Medijų raštingumo specialistai iš Didžiosios Britanijos Michelle Cannon ir John Potter dalinasi mintimis apie medijų raštingumą, šios kompetencijos ugdymą mokykloje ir mokytojo rolę medijų edukacijoje. 2019 m.

Projekto akimirkos

Čia rasite atsisiuntimui paruoštą metodinę medžiagą šešioms medijų formoms ir sritims analizuoti: kinui, reklamai, kompiuteriniams žaidimams, socialiniams tinklams, televizijai ir multimedijų žurnalistikai.

 

Mokyklos dalyvės

IV projekto etapo (2019–2020) dalyvės:

Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija

Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija

Vėliučionių vaikų socializacijos centras

Vilniaus Aleksandro Puškino mokykla

Vilniaus „Ateities“ mokykla

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija

Vilniaus „Santaros“ gimnazija

Vilniaus r. Pagirių gimnazija

Vilniaus r. Rukainių gimnazija

Visagino „Draugystės“ progimnazija

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija

 

DIDELI MAŽI EKRANAI
Projekto koordinatorė
Dovilė Alėbaitė
+37061812059
dovile.alebaite@gmail.com

MENO AVILYS
Goštauto g. 2, Vilnius
+37065291535
info@menoavilys.org
www.menoavilys.lt

  • White Facebook Icon